Чех улсад ажиллаж амьдарч буй Монголчуудад зориулсан Чех, англи хэлний курс

Долоо хоногт 2 удаа - 25 удаагын хичээл

Чех хэлний анхан шат 3-н сарын сургалт 9 999 CZK
Чех хэлний дунд шат, яриа 3-н сарын сургалт 9 999 CZK
Англи хэлний анхан шат 3-н сарын сургалт 9 999 CZK
Англи хэлний дунд шат 3-н сарын сургалт 9 999 CZK
Чех, англи хэл хосолсон сургалт анхан шат 3-н сарын сургалт 15 000 CZK

Бидэнтэй info@beltgel.cz и-мейл хаягаар эсвэл утсаар холбогдож 3-н сарын сургалтуудын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай.

Nahoru