Прага хотын зуны сургалт 2019

Зуны сургалт 6-р сараас эхэлнэ. Чех улсын соёл болон түүхтэй танилцана. 3-н сарын Чех хэлний сургалт өдөр болгон орно. Үдээс өмнө хэлний хичээл ороод үдээс хойш спорт, соёлын арга хэмжээнд өөрийн дураар оролцох боломжтой. Суралцагсдад Чех хэлний мэдлэг эзэмшсэн сертификат олгоно.

Бидэнтэй info@beltgel.cz и-мейл хаягаар холбогдож зуны сургалтын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай.  

Nahoru