Чех болон Англи хэлний онлайн сургалт

Цар тахал КОВИД-19 гэх өвчний улмаас үүдсэн хөл хориотой холбоотойгоор манай институт онлайн хөтөлбөр гаргасан. Онлайн сургалт 1 ангидаа 5-аас дээшгүй хүнтэй эхэлнэ. 1 блок хичээл 12 удаа 45 хоног үргэлжилнэ. Амжилттай суралцсан хүмүүсдээ сертификат олгоно.
Үнэ: 4.000 корун

Бүртгүүлэх хүмүүс анкет товчлуураар дамжин бүртгүүлж хичээлээ эхлүүлэх боломжтой болно.

Nahoru